Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดภาวะโลกร้อน
   
 
   สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดภาวะโลกร้อน 1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการ อบผ้าในเครื่องซักผ้า 3. การรีดผ้า ควรรีดครั้งละมาก ๆแทนการัดทีละตัว เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า 4. ปิดแอร์บ้าง แล้วหันมาใช้พัดลมหรือว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น 5. เวลาไปที่ห้างสรรพสินค้าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะแอร์จะทำงานหนักมากว่าปกติ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2557