Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ ของหมู่ที่ 1 ,ม.5 และ ม.6 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
 
   - จุดรับซื้อ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเป้า โดยจะเริ่มรับซื้อทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน เวลา 14.00 น. – 15.30 น. - จุดรับซื้อ ลานกิจกรรมใต้สะพานหมู่ที่ 5 อบต.บางเป้า โดยจะเริ่มรับซื้อวันที่ 20 ของทุกเดือน เวลา 14.00 น. – 15.30 น. - จุดรับซื้อ ลานกิจกรรมหน้า อบต.บางเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบางเป้า โดยจะเริ่มรับซื้อวันที่30 ของทุกเดือน เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563