กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : รับการประเมิน LPA ประจำปี 2564

รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเตำบลบางเป้า รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการ 2. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. การบริหารงานการเงินและการคลัง 4. การบริการสาธารณะ 5. ธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมศาลหลักเมืองท่าเทศบาลตำบลบางเป้า
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**