กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด :
     ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของนายละดม เชื้อช่วย นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ให้กับบ้านกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ และร้านค้าต่างๆ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยการแจกแผ่นพับให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแจ้งขอรับบริการในการฉีดยาฆ่าเชื้อ ได้ที่ - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 เทศบาลตำบลบางเป้า - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.075-292855 ต่อ 118 ในวันเวลาราชการ - เฟสบุ๊คและเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางเป้า -ผู้นำชุมชน / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งจะมีผู้นำชุมชน / สมาชิกสภาเทศบาล / อสม. ในพื้นที่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี....
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**