กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเป้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการตลาดนัดตามมาตรการป้องกันโรคต

รายละเอียด :
    

 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา
09.15 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเป้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการตลาดนัดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในพื้นที่ตลาดนัดหมู่ที่ 3 บ้านตลาดใหม่ ในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า ผลการติดตาม เจ้าของตลาดนัด-ผู้ค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**